Hötorgets program

Programmen syftar i första hand till att erbjuda medlemmarna exklusiva konstupplevelser. Utlottningen med vidhängande fest anses vara ett av de mest uppskattade aktiviteterna.

Hötorgets 20-årsjubileum firades på Konstnärshuset hösten 2013. Foto: Jan Persson.

En "palaver" mellan Mats Bigert, Karin Mamma Andersson, Fredrik Wretman, Meta Isaeus Berlin och Dan Wolgers. Moderator Elisabeth Fagerstedt. Foto Jan Persson.

Visning på Bukowski

Hötorget besöker Bukowski, maj 2014
Hötorget besöker Bukowski, maj 2014
Hötorget besöker Bukowski, maj 2014
Hötorget träffar Fredrik Wretman
Hötorget träffar Fredrik Wretman
Hötorget träffar Emma Hartman. Foto Jan Persson
Hötorget träffar Emma Hartman. Foto Jan Persson
Hötorget träffar Peter Geschwind, avgångsutställning på KKH 2013. Foto Jan Persson
Hötorget träffar Matthias van Arkel. Foto Jan Persson
Hötorget träffar Matthias van Arkel. Foto Jan Persson