Hötorgets program

Programmen syftar i första hand att erbjuda medlemmarna personliga möten med konstnärer och deras arbeten. Genom ateljebesök har vi möjlighet att få en bättre förståelse för deras arbetsprocesser och metoder. Vi kommer in i konstnärens verkstad och får se saker inte många andra får se. Vid utställningar på gallerier finns alltid konstnären med för att berätta om och samtala om sin konst.
Vårens sista programpunkt är Masterutställningen på Kungliga Konsthögskolan. Vi får en guidad visning och avslutar kvällen med utdelning av Hötorgets stipendier.
Året avslutas med utlottningen av inköpta konstverk och fest i samband med denna.

I november 2018 firade vi Hötorgets 25-årsfest hos Galleri Gösta Bergman på Själagårdsgatan i Gamla Stan. Med mat, dryck, levande musik och utlottning av inköpta verk blev det en mycket lyckad kväll med hög stämning. Tack Gösta!

I september 2018 fick vi en visning av Nya Karolinskas konstinköp.

Visning på Bukowski

Hötorget besöker Bukowski, maj 2014
Hötorget besöker Bukowski, maj 2014
Hötorget besöker Bukowski, maj 2014
Hötorget träffar Fredrik Wretman
Hötorget träffar Fredrik Wretman
Hötorget träffar Emma Hartman. Foto Jan Persson
Hötorget träffar Emma Hartman. Foto Jan Persson

Nedan Hötorgets 20-årsfest på Konstnärshuset hösten 2013.

En "palaver" mellan Mats Bigert, Karin Mamma Andersson, Fredrik Wretman, Meta Isaeus Berlin och Dan Wolgers. Moderator Elisabeth Fagerstedt. Foto Jan Persson.
Hötorget träffar Peter Geschwind, avgångsutställning på KKH 2013. Foto Jan Persson
Hötorget träffar Matthias van Arkel. Foto Jan Persson
Hötorget träffar Matthias van Arkel. Foto Jan Persson