Fredrik Åkum på Färgfabriken. Separatutställning 2019.

Vill du bli medlem i Konstföreningen Hötorget!
 
Som medlem i Konstföreningen Hötorget får du fördjupad kunskap och förståelse för den svenska samtidskonsten i möten med konstnärer, konstsamlare och gallerister. Det brukar vara 8 – 10 aktiviteter under ett år.
Du får möjligheten att se det senaste på den svenska konstarenan och du bjuds in till personliga möten med konstnärer. Genom besök i deras ateljéer får du en bättre förståelse för deras arbetsprocesser och metoder. Vid utställningar på gallerier finns alltid konstnären med för att berätta om sin konst som vi sedan samtalar kring.
Våren avslutas med en guidad presentation av Kungliga Konsthögskolans Masterutställning. Då presenteras också årets Hötorgsstipendiat som en stipendiegrupp har valt ut.
Konståret avslutas med en medlemsfest och ett uppskattat konstlotteri. En utsedd inköpsgrupp
har under året besökt gallerier och konstnärer för att köpa in den konst som lottas ut.
 
Medlemsavgiften är på 1250:- . Av det går 1000:- till inköp av konst och 250:- till vårt Hötorgsstipenium. Detta har delats ut varje år sedan 1998 och syftar till att stödja
unga oetablerade konstnärer.
Stipendiesumman är för närvarande 15 000 kronor och finansieras genom årets medlemsavgifter. Ett resestipendium delas ut från den fond som inrättades efter att Hötorgets grundare Bertil Schultze gick bort 1918.
 
Kom med som medlem. Enklast gör du det genom att anmäla dig direkt till
vår ordförande Malou Örner, malou.orner@gmail.com, och betala medlemsavgiften
till vårt bankgiro 5847-2168.
 
Välkommen som medlem i Konstföreningen Hötorget!