Vill du ge stöd till Hötorgets stipendiefond?

Konstföreningen Hötorget delar ut Hötorgstipendiet till en avgångselev vid Konsthögskolan varje år! Föreningen är den enda fria konstförening som uppmärksammar begåvade masterelever på Konsthögskolan. Stipendiet har genom åren finansierats av entusiasterna Barbro Oscher och Dagmar Klint Schmidt. Stipendiesumman är för närvarande på 15 000 SEK och såväl finansiärerna som föreningens styrelsen önskar att summan garanteras inför varje år och gärna utökas. Föreningen söker nu fler finansiärer till den öronmärkta stipendiefonden.

Föreningen har c:a 70 betalande medlemmar och medlemsavgiften går oavkortat till konstinköp för medlemsutlottning. Inköpen syftar framför allt till att stötta samtida konstnärer och deras gallerier. 

Vår förhoppning är att du med några andra skulle vilja bidra med ett årligt belopp, en valfri summa från 1 000 kr och uppåt under en tidsperiod som du finner lämplig. I gengäld blir
du hedersmedlem i den eminenta och allt mer etablerade konstföreningen Hötorget.
Som hedersmedlem blir du inbjuden till alla föreningens unika och exklusiva program,
såsom ateljébesök, hembesök hos konstsamlare, fester, mingel med människor inom konst- och mediabranschen m m, givetvis kostnadsfritt. (Se bilagan med tidigare program.) För närvarande planerar vi dessutom en särskild utlottning av ett kvalitativt samtida konstverk för föreningens sponsorer.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet för din gåva på ett sätt som passar dig bäst och är naturligtvis lyhörda för förslag och önskemål.

Vi ser tydligt att stipendiet är mycket viktigt och uppskattat. Konstföreningen följer de
16 stipendiaterna med stort intresse och de vittnar om fortsatt tacksamhet och de håller kontinuerlig kontakt med oss. Det visades i samband med föreningens uppskattade jubileumsfest (20 år!) på Konstnärshuset hösten 2013 då 13 av stipendiaterna deltog och
de resterande hade laga förhinder vilket de beklagade djupt. Konstföreningen har betydelse för det svenska konstlivet.

Hötorget grundades av Bertil Schulze med flera 1993 i syfte att bjuda hans kollegor i reklam- och mediabranschen på intressanta och unika konstupplevelser. Som medlem blir man invald genom rekommendation av enskilda medlemmar i föreningen.  Bertil Schulze är idégivare till stipendiet och dess fortlevnad ligger honom mycket varmt om hjärtat.