Hötorgstipendiet

HÖTORGSSTIPENDIET delas ut varje vår till en speciellt förtjänt avgångsstudent vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Grundplåten till stipendiet samlades in vid en konstauktion som anordnades 1998 i samarbete med Bukowskis och Berghs School of Communication. Nytt kapital tillfördes genom ytterligare en auktion i samband med föreningens 10-årsjubileum 2003. Sedan 2007 delas Hötorgsstipendiet ut med stöd av systrarna Barbro Osher och Dagmar Klint Schmidt. 

Följande konsthögskolestudenter har hittills mottagit Hötorgsstipendiet

Andrea Hvistendahl (1998)
Charlotta Abrahamsson (1999)
Linn Fernström (2000)
Kristoffer Zetterstrand (2001)
Monika Marklinger (2002)
Johan Drott Löfgren (2003)
Niklas Seglevi (2004)
Loulou Cherinet  (2005)
Christoffer Paues (2006)
Sara Olausson (2007) 
Jonatan Jonsson (2008)
ElinMaria Johansson (2009)
Maria Nordin (2010)
Lucas Rahn (2011)
Anna Åstrand (2012)
Simon Gorm Andersen (2013) 
Leontine Arvidsson (2014)
Éva Mag (2015)
Jonathan Terry (2016)
Andreas Nur (2017)
Olivia Petterson Fleur (2018)

 

Olivia Petterson Fleur. Hötorgsstipendiat 2018
Olivia Petterson Fleur. Hötorgsstipendiat 2018
Andreas Nur. Hötorgsstipendiat 2017
Andreas Nur. Hötorgsstipendiat 2017
Jonathan Terry.  Hötorgsstipendiat 2016
Jonathan Terry. Hötorgsstipendiat 2016
Éva Mag. Hötorgsstipendiat 2015
Éva Mag. Hötorgsstipendiat 2015
Leontine Arvidsson. Hötorgsstipendiat 2014
Simon Gorm Andersen. Hötorgsstipendiat 2013
Anna Åstrand. Hötorgsstipendiat 2012
Lucas Rahn, Hötorgsstipendiat 2011
Maria Nordin, Hötorgsstipendiat 2010