Vill du ge stöd till Hötorgets stipendiefond?


Konstföreningen Hötorget delar sedan 1989 ut Hötorgstipendiet till en avgångselev vid Kungliga Konsthögskolan varje år! Föreningen är den enda fria konstförening som uppmärksammar begåvade masterelever på Konsthögskolan. Stipendiesumman är för närvarande på 15 000 SEK och finansieras varje år av de avgifter Hötorgets medlemmar betalar in. Föreningen söker nu fler finansiärer till den öronmärkta stipendiefonden.

Föreningen har c:a 70 betalande medlemmar. En fast del av medlemsavgiften går till Hötorgsstipendiet. Resterande går till konstinköp för medlemsutlottning. Inköpen syftar framför allt till att lyfta fram unga svenska konstnärer i början av sin karriär  men även etablerade konstnärer. 

Vår förhoppning är att du skulle vilja bidra med ett valfritt belopp. Antingen som en engångssumma eller under en tidsperiod som du finner lämplig. I gengäld blir du hedersmedlem i den eminenta och allt mer etablerade konstföreningen Hötorget.
Som hedersmedlem blir du inbjuden till föreningens unika och exklusiva program, såsom ateljébesök, hembesök hos konstsamlare, fester, mingel med människor inom konstbranschen mm.

Vi ser tydligt att stipendiet är mycket viktigt och uppskattat och har betydelse för det svenska konstlivet. Konstföreningen håller kontinuerlig kontakt med stipendiaterna och följer deras utveckling med stort intresse. Att de känner stor gemenskap och tacksamhet med Hötorget visades i samband med föreningens uppskattade jubileumsfest (20 år!) på Konstnärshuset hösten 2013 då 13 av stipendiaterna deltog.

Hötorget grundades av Bertil Schulze med flera 1993 i syfte att bjuda kollegor i reklam- och mediabranschen och andra konstintresserade på unika konstupplevelser. Som medlem blir man invald genom rekommendation av enskilda medlemmar i föreningen. Bertil Schulze var idégivare till stipendiet och dess fortlevnad låg honom mycket varmt om hjärtat. Då han gick bort 2018 inrättades dessutom Bertil Schultzes minnesfond. Genom denna delas idag även två resestipendier ut vid samma tillfälle.