Hötorgstipendiet

Hötorgsstipendiet delas ut varje vår till en avgångselev vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholms Masterprogram. Stipendiet finansieras varje år genom de avgifter Hötorgets medlemmar betalar in.
2018 inrättades Bertil Schulzes minnesfond. Genom denna kan även två resestipendier delas ut vid samma tillfälle.

Följande från Kungliga Konsthögskolan har hittills mottagit Hötorgsstipendiet:
Andrea Hvistendahl (1998)
Charlotta Abrahamsson (1999)
Linn Fernström (2000)
Kristoffer Zetterstrand (2001)
Monika Marklinger (2002)
Johan Drott Löfgren (2003)
Niklas Seglevi (2004)
Loulou Cherinet  (2005)
Christoffer Paues (2006)
Sara Olausson (2007) 
Jonatan Jonsson (2008)
ElinMaria Johansson (2009)
Maria Nordin (2010)
Lucas Rahn (2011)
Anna Åstrand (2012)
Simon Gorm Andersen (2013) 
Leontine Arvidsson (2014)
Éva Mag (2015)
Jonathan Terry (2016)
Andreas Nur (2017)
Olivia Petterson Fleur (2018)
Ivar Lövheim (2019)
Izabel Lind Färnstrand (2020)
Andre' Nordström (2021)
Emil Matsson (2022)
Ebba Svensson (2023)
 

Följande har mottagit resestipendier
ur Bertil Schulzes minnesfond.

Karolina Oxelväg, Anna Engver (2018)
Aldo Zetterman, Malin Petersson (2019)
Lap-See Lam, Victoria Verseau (2020)
Siiri Juris, Nada Ali (2021)
Hannah Nyberg (2022)
Simon Sjöström (2023)

Ebba Svensson
Hötorgsstipendiat 2023

Emil Matsson
Hötorgsstipendiat 2022

Foto: Larsåke Thuresson  

Andre' Nordström
Hötorgsstipendiat 2021

Izabel Lind Färnstrand Hötorgsstipendiat 2020

Ivar Lövheim Hötorgsstipendiat 2019 Ivar Lövheim Hötorgsstipendiat 2019
Olivia Petterson Fleur. Hötorgsstipendiat 2018
Olivia Petterson Fleur. Hötorgsstipendiat 2018
Andreas Nur. Hötorgsstipendiat 2017
Andreas Nur. Hötorgsstipendiat 2017
Jonathan Terry.  Hötorgsstipendiat 2016
Jonathan Terry. Hötorgsstipendiat 2016
Éva Mag. Hötorgsstipendiat 2015
Éva Mag. Hötorgsstipendiat 2015
Leontine Arvidsson. Hötorgsstipendiat 2014
Simon Gorm Andersen. Hötorgsstipendiat 2013
Anna Åstrand. Hötorgsstipendiat 2012
Lucas Rahn, Hötorgsstipendiat 2011
Maria Nordin, Hötorgsstipendiat 2010